Skip to main content

Pompa ciepła monoblok czy split – na który rodzaj powietrznej pompy ciepła się zdecydować?

Decyzja o montażu pompy ciepła oznacza inwestycję finansową, dlatego dobór urządzenia powinien być starannie przemyślany. Jedną z kluczowych kwestii jest wybór pomiędzy powietrzną pompą ciepła typu split a pompą ciepła monoblok. Po zapoznaniu się z naszym artykułem podjęcie decyzji będzie znacznie łatwiejsze – dowiesz się z niego m.in. na czym polega różnica między tymi dwoma systemami oraz jakie są wady i zalety obu rozwiązań.

Jak działają powietrzne pompy ciepła?

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym korzystającym z energii cieplnej nagromadzonej w zasobach środowiska naturalnego. Wykorzystuje ona odnawialne źródła energii, takie jak grunt, powietrze lub wodę, a pobrane ciepło kieruje do instalacji grzewczej znajdującej się wewnątrz budynku. W zależności od rodzaju dolnego źródła ciepła, z którego pompa ciepła korzysta, wyróżnić można pompy powietrzne, gruntowe lub wodne. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem są pompy ciepła powietrzne, co wiąże się z łatwością ich montażu, wysoką efektywnością oraz najniższymi kosztami instalacji.

W jaki sposób działają powietrzne pompy ciepła? Pobierają one ciepło z powietrza, a następnie za pomocą czynnika chłodniczego poddawanego różnym procesom termodynamicznym kierują je do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji podgrzewającej wodę użytkową. Do działania pompy ciepła niezbędna jest energia elektryczna, jednak w niewielkiej ilości. Zaledwie 25% jej pracy zależy od energii elektrycznej dostarczanej z zewnątrz, zaś w 75% urządzenie bazuje na naturalnych zasobach. Dzięki temu pompa ciepła jest aktualnie najbardziej energooszczędnym i tanim w eksploatacji systemem grzewczym.

Oprócz oszczędności, które można zyskać dzięki pompom ciepła powstającym w związku ze znacznie niższymi kosztami eksploatacji niż w przypadku innych urządzeń zapewniających ciepło oraz ciepłą wodę użytkową w domu, pompa jest także urządzeniem ekologicznym, nie przyczyniającym się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wiele modeli posiada także opcję chłodzenia pomieszczeń, dzięki czemu nie ma konieczności montażu dodatkowego urządzenia, jakim jest klimatyzacja.

Pompa ciepła monoblok a pompa ciepła split – różnice

Decydując się na powietrzną pompę ciepła inwestor staje przed koniecznością dokonania wyboru: powietrzna pompa ciepła monoblok czy split? Choć urządzenia te działają na dokładnie tej samej zasadzie, pobierając ciepło z powietrza atmosferycznego i kierując je do instalacji grzewczej wewnątrz budynku, składają się z tych samych elementów, a także mogą służyć zarówno do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej, to inny jest sposób ich konstrukcji.

Pompa ciepła typu monoblok

Pompa ciepła monoblok składa się z jednego modułu zamkniętego hermetycznie w procesie produkcji. Zawarte są w nim wszystkie elementy pompy ciepła, czyli wentylator, sprężarka, parownik, zawór rozprężny, pompa obiegowa oraz skraplacz. Pompy ciepła monoblok powstają w całości w fabryce, gdzie układ chłodniczy jest napełniany czynnikiem chłodniczym. Producent odpowiada również za zapewnienie szczelności urządzenia, przeprowadzając w tym celu odpowiednie testy.

Jakie są zalety pompy ciepła monoblok?

Pompa ciepła monoblok posiada wiele zalet, do których zalicza się:

  • Hermetyczne zamknięty układ chłodniczy oraz testy przeprowadzone przez producentów sprawiają, że pompy ciepła typu monoblok wyróżnia wyższa szczelność i mniejsza szansa na rozszczelnienia układu, a w związku z tym mniejsze ryzyko spadku wydajności pompy i nieprawidłowości w jej działaniu.
  • Pompa ciepła monoblok jest wyizolowana termicznie i akustycznie, dlatego nie stanowi źródła intensywnego hałasu.
  • Jest to urządzenie, które znacznie łatwiej zainstalować – nie ma konieczności łączenia jej przewodami ani napełniania czynnikiem chłodniczym. Montaż może zostać wykonany przez każdego. Do jego przeprowadzenia nie ma wymogu posiadania specjalistycznych uprawnień.
  • W przypadku pomp typu monoblok nie ma obowiązku prowadzenia karty urządzenia oraz wykonywania corocznych kontroli szczelności.
  • Montaż pompy ciepła monoblok nie stwarza dużego ryzyka błędów instalacyjnych.

Wady pompy ciepła monoblok

Rozwiązanie, jakim jest pompa ciepła monoblok nie jest oczywiście bez wad. Przede wszystkim zakup i montaż urządzenia jest droższy niż w przypadku pomp ciepła typu split. Starza również ryzyko zamarzania w sytuacji przerw w dostawie prądu, a także strat ciepła, szczególnie w przypadku zewnętrznych pomp ciepła monoblok.

Pompa ciepła typu split

Pompa ciepła typu split składa się z dwóch osobnych modułów, które są połączone przewodami chłodniczymi. Jest ona podzielona na:

  • jednostkę zewnętrzną odpowiedzialną za procesy termodynamiczne, która zawiera elementy takie jak sprężarka, parownik, zawór rozprężny oraz wentylator,
  • jednostkę wewnętrzna, w skład której wchodzą skraplacz, pompa obiegowa i elementy zabezpieczające.

Bardzo istotną kwestią w przypadku pomp ciepła typu split jest sposób ich montażu. Przede wszystkim musi być on wykonany przez osobę z uprawnieniami f-gazowymi. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy modułami, która powinna wynosić od 3 do 10 m, ponieważ ma to wpływ na wydajność pompy. Niezbędne jest także prowadzenie karty produktu oraz regularne wykonywanie kontroli szczelności urządzenia przez certyfikowanego fachowca.

Jakie są zalety pompy ciepła split?

Pompa ciepła split wiąże się przede wszystkim z niższym kosztem zakupu i montażu, a także z niemal zerowymi stratami ciepła. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej nie ma również mowy o zamarzaniu płynu chłodniczego w urządzeniu, ponieważ jest on wypełniony specjalnym, niezamarzającym płynem.

Wady pompy ciepła split

Z powietrzną pompą ciepła typu split wiąże się przede wszystkim spore ryzyko popełnienia błędu instalatorskiego, który może skutkować może nieprawidłowościami w działaniu pompy ciepła, jej krótszą żywotnością, mniejszą wydajnością oraz niższą szczelnością. W jej przypadku należy również pamiętać o powierzeniu montażu w ręce certyfikowanych specjalistów oraz o regularnych kontrolach szczelności i prowadzeniu karty produktu. Montaż wiąże się także z koniecznością zapewnienia miejsca dla modułu zewnętrznego i wewnętrznego w odpowiedniej odległości od siebie, a także ich połączenia.

Pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać?

Powietrzna pompa ciepła split, a także pompa ciepła monoblok to urządzenia, które zapewniają porównywalny komfort cieplny, wygodę użytkowania, bezpieczeństwo, niskie koszty eksploatacji. Działają na tej samej zasadzie, a ich wydajność jest bardzo zbliżona. Można je także zainstalować zarówno w nowym, jak i starszym budownictwie. Co więcej doskonale współpracują zarówno z innymi systemami grzewczymi, jak i fotowoltaiką czy rekuperacją. Posiadają również zbliżony poziom osiąganego hałasu.

Powietrzne pompy ciepła typu split i pompy ciepła typu monoblok różnią się pod kątem kosztów zakupu i montażu. Droższa pompa ciepła monoblok nie stwarza jednak konieczności rejestracji urządzenia w centralnym Rejestrze Operatorów (około 1000zł) ani przeprowadzania regularnych serwisów szczelności, co może kosztować nawet 500-600zł. Jest ona również hermetycznie zamknięta i szczelna, a jej prosta instalacja wiąże się z mniejszym ryzykiem błędu ludzkiego, który rzutować może na wydajność i żywotność urządzenia.

 

Inne artykuły